In memoriam Juhani Borenius

 

KN Borenius 2007

 

 

Arvostettu Ukkokillan pitkäaikainen

Kunniaoltermanni Juhani Borenius

siirtyi ikineuvokseksi

 korkeassa 91v iässä

 

 

 

Ukkokilta kunnioittaa hänen muistoaan


 

Juhani Borenius oli pitkän linjan yleläinen ja

Yleisradio ja siihen liittyvät yhdistykset

kuten Kiltavaarit olivat hänelle tärkeitä.


Samoin Genelec oli hänelle merkityksellinen yritys.

Liitteenä viimeinen Ukkokillalla oleva kuva Juhanista, joka on otettu 2018 hoitokodissa.

 

 

 

2018